.

I forbindelse med religion støder vi på himmelfænomener, hvor det helt sikkert drejer sig om bemandede fartøjer.
Både videnskabmænd og kunstnere er med tiden blevet inspireret af sådanne beretninger fra Bibelen.
Herunder nogle eksempler:

Ezekiel beretter i bibelen om Herren, der stiger ned til Jorden i al sin herlighed og begynder at tale til ham.

Joseph Blumrich, raket-ingeniør ved NASA, illustrerer på dette billede sin forestilling af Herrens rumskib ud fra den bibelske beretning.


Billedet herover er fra et vægmaleri i Dechani-klosteret i Jugoslavien og er malet i et tidligere århundrede. Det forestiller korsfæstelsen af Jesus. Læg mærke til de to objekter i begge øverste hjørner. Billederne herunder er forstørrelser af dem.
Det ses, at objekterne er bemandede.

 

Et maleri af den italienske kunstner, Piero del la Fransesca.

Alle på billedet kigger mod venstre; men billedets virkelige motiv findes på himlen over stedet, hvor man kan se flere tallerkenformede objekter.

Maleri i den italienske kirke Sain Pietro i Toscana provinsen, malet for over 200 år siden. Maleriet viser Faderen, Sønnen og Helligånden (synboliseret ved duen), og mellem sig holder de på noget, som umiskendeligt minder om antenner. Lige så umiskendeligt er det, at denne genstand er en næsten tro kopi af den første russiske sputnik!

Et gammelt maleri. Udsnitsforstørrelsen nederst i højre hjørne fremhæver en person, som iagttager et objekt på himlen, medens han skygger for øjnene.
Dette er et træ-maleri af en ukendt kunstner fra et tidligere århundrede og tilhører Earls D'Oltremond i Belgien.

Moses modtager tavlerne med de ti bud og kunstneren har afbildet flere flyvende objekter på himlen.

Denne fresko fra det 17. århundrede findes i Svetishoveli katedralen i Mtskheta, Georgien. Læg mærke til de to tallerkenformede objekter på hver side af korset.
Dette maleri fra 1710 af den flamske kunstner Aert De Gelder hedder "Kristus dåben". Maleriet hænger i Fitzwilliam museet i Cambridge, England.

På maleriet ses et tallerkenformet objekt, der sender lysstråler ned over Jesus og Johannes Døberen.

Dette maleri af Paolo Ucello fra 1460-1465 hedder "La Tebaide". Det hænger på akademiet i Florence.

Det indrammede område på maleriet er vist i forstørrelse. På denne forstørrelse ses et typisk tallerkenformet objekt.

Dette billedtæppe fra det 15. århundrede skildrer jomfru Marias liv. Læg mærke til det hatteformede objekt. Et lignende billedtæppe også med et sådant objekt befinder sig på det franske basilika Notre-Dame i Beaune, Burgundy.

Dette maleri af Carlo Crivelli (1430-1495) hedder "Marias bebudelsesdag". Det har hængt i det nationale galleri i London. Et diskformet objekt på himlen (se også forstørrelsen) sender en tynd lysstråle ned, som rammer Marias hoved.