Budkab fra rummet

Det Kosmiske Broderskab, overgav tidligt i 50’erne et brev til en af deres kontakt-personer her på Jorden, George Adamski. Indholdet i brevet, som vist herunder, bestod af symboler af tankeformer. Det er ikke lykkedes nogen på Jorden at tolke symbolerne og Adamski fik ikke at vide, hvad der stod i det og vidste derfor intet om dets indhold helt til sin død i 1966. Først i 1997, er det blevet oversat af en venusianer.

Brevets indehold
For oven til venstre står der:

Fra Odin, som repræsenterer en lang række af venusianere, til vor ven på Mount Palomar.

For oven til højre står der:

Odin repræsenterer alle 12 planeter i dette uhyre solsystem, som du kun kender en lille del af.

Teksten:

Kære repræsentant for vore jordiske brødre og vores jordiske hovedkontakt for planeternes broderskab. Jeg taler til dig på vegne af alle individer i vort uhyre univers. Vi kom, fordi vi troede, at Jorden var i fare på grund af jeres eksperimenter med radar-stråler, og det viste sig, at Jorden virkelig er i fare, og at det er kompliceret af, at der er så mange forskellige mennesker, som alle mangler forståelse af sig selv og med sikkerhed kun ved lidt om andre verdener. Det vil virkelig blive en stor opgave og tage lang tid og en masse kærlighed at overvinde disse misforståelser. Vi ville gerne dele alt, hvad vi ved, med jer; men vi kan kun prøve at ændre den måde menneskeheden ser sig selv og Jorden på, inden masserne blot kan forstå eller blive betroet den viden, vi ønsker at dele med jer, for det er virkelig jeres arv, akkurat som det er vores. Og det er det for alle levende væsener. Vi betror dig dette budskab på grund af den dybe, åndelige forståelse og respekt for vore verdener og menneskene i alle solsystemer, som endnu skal opdages af jer på Jorden. Vi føler os tilskyndet til at elske og lede jer af ansvarsfølelse overfor de første kolonier, der blev bragt hertil for æoner siden efter jeres opfattelse, men for kun kort tid siden for os.

Der vil snart komme en af vore egne, som vil hjælpe jer til at forstå dette budskab, som ellers ikke kan forstås, fordi vort sprog kun er symboler for det, vi tænker og ikke håndskrift, sådan som I forstår det. Bevar dette budskab som en nøgle til balance og den nye måde at leve på, hvilket er vores gamle måde, som også vil blive jeres.

Eftersom vi alle er forbundet i ånden og gennem Guddommelige rettigheder, deler vi de verdener, vor Skaber tilvejebragte, og vi ejer intet undtagen vore sjæle. Vi er alle gæster i disse verdener og galakser for at lære og hjælpe med til, at disse skabelser aldrig ophører, men vil bestå for evigt, sådan som ‘Det Eneste Guddommelige Væsen’ planlagde det. Vi er alle en del af denne plan, og har stor indflydelse på at disse sandheder bliver stillet til rådighed for alle fra nu af. Kærlighed er den eneste kraft, vi kan helbrede med, og alt, hvad vi giver, får vi tifold tilbage.

Vandrer altid i Lyset og del det Lys med verden, så mørket ikke kan få overtaget. Én er en begyndelse - lad det blive dig. Frels dit hjem og Jorden.

Velsignelser fra Odin og planeternes Broderskab


Adressaten på brevet angiver med en pil planeten Venus i vort solsystem, som bestående af i alt 12 planeter (hvilket rummenneskene fortalte kontakt personen, Adamski).

Mellem Neptun og Pluto er vist et bredt bælte. Rummenneskene fortalte Adamski, at vort solsystem har tre bælter. Dengang vidste astronomerne intet om andre bælter end asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Først mange år senere har man opdaget endnu to bælter i vort solsystem, nemlig Kuiper-bæltet mellem Neptun og Pluto og Kubevaner-bæltet, der siges at være den yderste grænse af vort solsystem.

Længere ude end Pluto vises der endnu tre planeter, som astronomerne endnu intet kendskab har til. Dog taler man i dag meget om en planet X (altså den 10. planet).


Kontakt personen George Adamski var i øvrigt en fremragende maler. Denne illustration er sammensat af flere fotografier af to af Adamskis malerier. Det forestiller scenerier fra vikingetiden. Den nordiske mytologi forbindes med vikingetiden. Guden Odin stammer fra den nordiske mytologi. Vi véd ikke, om rummenneskene har fortalt Adamski en forbindelse mellem dem og den nordiske mytologi. Men navnet Odin kan udmærket have en forbindelse til afsenderen af brevet.

Som det er med alle jordiske mytologier og overleveringer, optræder der guder fra himlene - hvorfor skulle det være anderledes i dag?


wpe10D.jpg (12121 bytes)Brevets oversætter, Omnec Onec, har oversat brevet til engelsk. Hun påstår at være venusianer og at Odin er hendes onkel.

Der lever mange udenjordiske besøgene iblandt os her på Jorden. De bor i mange nationer og arbejder ubemærket 'ude i kulissen' med videnskab, politik mm. George Adamski fortalte i 60'erne, at der i skandivanien levede 16 udenjordiske med tilknytning til de besøgene udefra.

Omnec Onec er, såfremt hun siger sandheden, den første, som åbent erkender sin oprindelse.

 


Odin skulle være den samme som den ægyptiske Thoth og den bibelske Enoch. Se yderligere artikler om dette på www.heaven.eu.com.