.

Den oprindelige befolkning i Amerika, nemlig indianerne, stammer fra Lemurien. Flere indianer-stammer, som har bevaret deres historie om den lemuriske befolkning, kalder sig Hopi-indianere. Hopi-indianerne bor i dag i Arizona, USA. Indianerne beretter, at Guderne kom ned fra himlen i flyvende skjolde.

Hopi reservat i Arizona

Fra alle Jordens gamle civilisationer findes der overleveringer, der med datidens symbolik beskriver, hvordan Jorden havde udenjordiske civilisationers bevågenhed. Akkurat som tilfældet er i vor tid. Forskellen ligger i beskrivelsen, hvor vi i vor tid er overordentlig teknisk mindede i vor symbolik.
Mennesket på Jorden har gennemlevet flere verdener. Hver gang er det endt med store naturkatastrofer og forskydninger af kontinent-pladerne. Nye kontinenter er dukket op af havet og andre er sunket i. Sidst en sådan katastrofe stod på, forsvandt Lemurien og Atlantis under havet og det amerikanske kontinent dukkede op. Befolkningen på Lemurien blev bragt i sikkerhed på det nye amerikanske kontinent, men en lille overlevende del af atlantiderne nåede i sikkerhed på denne side af Atlanterhavet, hvor de koloniserede Ægypten og skabte den ægyptiske storheds tid.

Lemurien (Mu) i Stillehavet

Udsigt over Tikal i Guatemala

Man forsøgte at opgradere intelligensen på Jorden. I Sydamerika blev opbygget store byområder forsynet med højteknologi fra himlene, så mennesket direkte kunne påkalde de højtudviklede væsner fra andre verdener.
Titicaca-søen i Peru var det første område af det amerikanske kontinent, som så dagens lys. Der går mange rygter om, at der findes utallige underjordiske gang-systemer, som har forbindelse helt op til Mellemamerika. Gang.systemerne har også forbindelse med underjordiske byer, hvor en stor viden fra Lemurien er sikkert opbevaret. Denne viden vil menneskeheden blive delagtiggjort i, når vi engang er rede til det.

Titicaca søen i Peru

Dette maleri er fremstillet af en dansk kunstner. Kunstneren er her inspireret af den tid, hvor rummenskene levede blandt befolkningen i Lemurien.
Hopi-indianerne siger, at der har været rummennesker på Jorden alle dage. Hopierne kalder dem 'Kachina'. Iblandt Maya-kulturen blev de kaldt 'Viracocha'.
På maleriet ses rummennesker i fysisk skikkelse, som kom hertil i deres rumskibe. Der er også et englelignende væsen, som er et højere udviklet væsen fra en anden dimension. Disse væsener er i stand til at indhylle sig i energi af lys-vibration - en såkaldt 'Merkabah'.

Denne ruinby i Mexico hedder Palenque. Her boede Maya-indianerne. I Palenque byggedes en skole i 4 etager, hvor eleverne blev undervist af rummenneskene.
På 1. etage lærte de om stammernes historie.
På 2. etage lærte de om meningen med livet. Om de kosmiske love og at tage telepatien til hjælp.
På 3. etage lærte de om sjælens struktur og Skaberens indvirkning på menneskeheden.

Tårnet i Palenque i Mexico

4. etage i tårnet i Palenque

På 4. etage lærte de om universet og den guddommelige magt der styrer det hele. De lærte at alt hvad der skader et menneske og alt hvad der ødelægger et menneskes fred, er imod Skaberens bud.
Trods denne hjælp fra rummenneskene afveg efterhånden menneskene fra de kosmiske love, og rummenneskene forlod Jorden fysisk og er ikke set siden.
Macchu Picchu er en ruinby på toppen af en bjergkæde i Andesbjergene i Peru. Stedets rester af stenforarbejdninger vidner om, at byen har huset mindst tre civilisationer - med hver deres byggekundskaber.
Inkaerne er den sidste indianer civilisation, som har eksisteret i Peru og har formentlig bygget ovenpå de meget avancerede og meget ældre stenmurer.

Macchu Picchu i Andesbjergene i Peru

Stenforarbejdning i Ollantaytambo i Peru

De synligste beviser på en højteknologisk viden i fortiden finder man i bygningsværkerne. Man var i stand til at skære i granitblokke, som vi skærer i en ost. Man kunne flytte tons-tunge granitblokke over store afstande - blot ved at ophæve tyngdekraften.
Forestil dig, at flytte op til 30 tons tunge granitblokke 6 km tværs hen over bjergkæder i Andesbjergene - og så tilhugge dem, så de passer ind i murværk med andre lige så store blokke i de mest vanvittige tilpasninger (12 kanter, konkave og konvekse sammenføjninger) så nøjagtigt, at det ikke er muligt at presse et barberblad ind i fugene!
Billedet her er fra Ollantaytambo i Peru..
I kun få pyramider i Mexico er der fundet indvendige rum. Denne er én af dem. Det er inskriptionernes tempel i ruinbyen Palenque i Mexico, hvor maya-indianere har boet.

inskriptionernes tempelpyramide

Sarkofag under Inskriptionernes tempel

Her ses et underjordisk rum under inskriptionernes tempel pyramide.
I dette rum står en sarkofag, hvori man fandt en mumie. Låget på sarkofaget er meget interessant, idet der er afbildet en person, som ser ud til at betjene nogle instrumenter i et flyvende fartøj. Dette fartøj vises enddog med udstødning.

Denne tegning illustrerer et flyvende fartøj med afbildning af en pilot, der er identisk med den på sarkofagets låg.

På Lemurien og Atlantis var man nået så langt, at man havde fly, satelitter, rumfart - sågar flyvning til andre planeter og man havde flyvende tallerkener. På Atlantis byggede man selv disse rumfartøjer, mens de på Lemurien blev fremstillet på andre planeter og fløjet af rummennesker.

Dette er et guldsmykke fundet i Columbia sammen med flere andre lignende smykker. Det ligner til forveksling en moderne jet, men stammer altså fra en gammel indiansk kultur.

Hvis man havde fly, havde man vel også landingsbaner. På Nazca-højsletten i Andesbjergene i Peru findes der masser af linjer, der mest af alt minder om landingsbaner. De blev opdaget ved en tilfældighed i 30'erne under en overflyvning. Beboerne i området kendte intet til dem. Da man længere tilbage i tiden byggede den trans-amerikanske landevej fra USA og ned igennem Sydamerika, opdagede man ikke, at vejen blev bygget tværs henover dette område og således afskar nogle af disse linjer. De kan nemlig ikke ses fra jorden!

Linjer på Nazca Højsletten i Peru

Figuraftegninger på Nazca højsletten

Der er også aftegninger af dyr - her en edderkop. De ses også kun fra luften!

Midt inde i Bolivia på toppen af bjerget El Fuerte, som ligner en kæmpe stenblok, har 'nogen' fra gammel tid tilhugget riller og andre mønstre, som formentligt kun giver et helhedsindtryk fra luften. Erich von Däniken mener, at disse riller er en affyringsrampe...

Toppen af bjerget El-Fuerte i Bolivia

El-Fuerte i Bolivia

...men, hvis toppen betragtes på afstand, begynder der at fremtone konturer af et ansigt set fra siden! Toppen er så vidt vides aldrig blevet fotograferet fra luften.