.

Som fortalt af rummennesker fandtes der interplanetarisk rejseaktivitet sted med det formål at studere rummets aktiviteter, længe før Jorden eksisterede. Når en ny planet var egnet til beboelse, kom frivillige fra mange egne af universet med deres udstyr for at udvikle og bo i den nye verden. Således kom mennesket til Jorden.

Med tiden opdagede man, at  Jordens atmosfære var uegnet og at kun én måne skabte ubalance. Man valgte derfor at rejse bort før Jorden blev udsat for naturmæssige forandringer. Enkelte valgte at blive og degenererede.
Efter forandringerne var Jorden igen rede, men nu valgte man at tvangsforflytte selviske mennesker fra andre verdener hertil med den forventning, at disse urostiftere på denne måde kunne søge harmoni gennem samarbejde. Ifølge rummenneskene var disse mennesker oprindelsen til 'Israels tolv stammer'.
Rummenneskene har igennem tiderne hjulpet menneskeheden til at finde vejen til harmoni, men efterhånden opstod der større skel mellem menneskene pga. selvisk tankegang og rummenneskene måtte trække sig tilbage. Et eksempel herpå fra en af Jordens civilisationer findes hos hopi-indianernes overleveringer (se siden Indianske beretninger under afsnittet udenjordisk tilstedeværelse i gammel tid).
Jordmennesket har nået tinder flere gange hjulpet af rummenneskene - og ødelagt alt igen!
En vægtig grund til at menneskeheden ikke opretholder harmoni er, at negativt indstillede engle-væsener påvirker Jordens menneskehed ved at udstråle tankeformer med bl.a. krig og ødelæggelse, for at holde den konstant involveret i krige og revolutioner.
Jorden blev ifølge rummeneskene forrådt af indbyggere på Mars, Merkur og Jupiter. Læs herom hvad rummenneskene selv har fortalt.

wpe7D.jpg (8580 bytes)

Pyramiderne på Jorden såvel som på andre planeter er blevet bygget af højtudviklede væsener fra andre verdener. De er forbundet med tids-overvågere der måler de vibratoriske niveauer af bevidsthed på en given planet i enheder på ét tusinde år. De afgør, hvornår verdener er rede til at acceptere fysiske ikke-jordiske guider - kendt som messias'er. Pyramiderne har også andre funktioner, som man kan læse om i bogen, Enochs Nøgler (se litteratur siden).