7.

Phobos2
Den russiske sonde Phobos2 fotograferede 1. marts 1989 et område på Mars, som er dækket af symmetriske linier stående vinkelret på hinanden og andre strukturer, som var det et luftfoto af en storby. Naturen kan under ingen omstændigheder frembringe noget sådant.Phobos2
Øverst et billede af månen Phobos med Mars som baggrund.
På nederste billede ses månen Phobos, men der er kommet et  lysende cigarformet objekt til syne. Objektet befinder sig i nærheden af Mars' måne Phobos. Billederne er taget af Phobos2 den 25. marts 1989.
Phobos2
Den 26. marts 1989 fotograferede Phobos2 denne skygge på Mars' overflade lidt syd for ækvator. At det virkelig drejer sig om en skygge ses ved, at man ser Mars' overflade gennem den. Russerne siger, at der var noget, som pludselig dukkede op og nærmede sig Phobos2 - noget som ikke burde være der. En skygge fra en genstand over Mars' overflade. De to øverste billeder er taget fra forskellige vinkler.

Og ikke nok med det; da man senere sammenlignede billedet med andre billeder taget med få timers mellemrum, opdagede man, at skyggen havde flyttet sig (nederste billede). Målinger indikerer, at det drejer sig om et 20 km langt objekt.
Russerne siger, at det sidste billede, som Phobos2 tog, før man mistede kontakten med den, viste en genstand med retning mod fartøjet.
Viking1-2
Dette området på Mars hedder Cydonia Mensae beliggende 40,9° N bredde; 9,45° W længde. Billedet er taget af Viking missionerne i september 1975.
Området er interessant, idet det byder på strukturer, hvor man genkender bl.a. et ansigt og pyramideformede bjerge.

Nederst en forstørrelse af ansigtet i Cydonia Mensae på Mars.

 

Mars Global Surveyor
Et af flere ansigter på Mars' overflade.

På siden NASA hjemmeside over kortlægning af Mars kan man studere de fotografier af Mars' overflade i alle mulige forstørrelser, som blev kortlagt af Mars Global Surveyor.

Mars Global Surveyor
Denne monolit stående på Mars' måne Phobos er fotograferet i 1998 af den amerikanske sonde Surveyor. Kameraets vinkel til overfladen er ca. 19° (næsten lodret). Solen skinner ind på overfladen i en vinkel af ca. 45°. Disse oplysninger svarer til en højde af monolitten på, hvad der minimum svarer til et 28 etagers hus.
Foto af et cigarformet objekt på himlen over Mars taget af Mars Lander Rover. wpe18.jpg (6740 bytes)

På siden af krateret i Newton Basin på Mars har Global Suveyor fotograferet af en ansigtslignende struktur. Ansigtstrækkende har nogen lighed med de store sten-ansigter på Påskeøen.
Et billede af en udtørret vandseng afslører et mærkeligt objekt. Billedet er taget d.8. december 2004.

http://www.msss.com/moc_gallery/ab1_m04/jpegmaps/M0305549.jpg fremtræder en aftegning i Mars' overflade, som med uhyggelig lighed minder om det kunstneriske kendte billede af Nefertite, en ægyptisk dronning.
Ved 15,18 N og 45,56 V er der på Mars overflade et spor, næsten som det, der blev fotograferet på Månen. Sporet er 8000 fod bredt og 38000 fod langt.

Spor på Mars, som også er på Månen! Er der et transport køretøj midt på sporet?
Vand på Mars? Positionen er 296,07 V og 80,96 S.
Det nubrede landskab omkring ligner skov vegetation. De lysere områder kan skyldes skyer.

Disse rektangulære strukturer på Mars kan ikke være naturskabte. Er der her tale om bygninger?