Solsystemets tilstand
Af George Adamski, 1962

Under en konference sammen med Rummenneskene har George Adamski erfaret følgende om Solsystemets tilstand.

Det første emne, diskussionen drejede sig om, var vort system og jorden, solens polaritetsskifte, og hvilken indflydelse det ville have på systemet inklusive alle planeter. Spørgsmålet var:

Er vort system under nedbrydning, og hvis det er tilfældet, hvad skal der så gøres?

Konklusionen efter mange timers overvejelser var ikke klar, men videnskabelige instrumenter registrerer, at der finder forandringer sted, og skulle inden for det næste par år med sikkerhed kunne afsløre, om systemet er under nedbrydning.

Alle planeter, der er i besiddelse af rumskibe, og det er alle med undtagelse af Jorden, ville i så tilfælde flytte deres indbyggere til et nyt system, som er rede til beboelse.

Dette nye system har allerede en million mennesker taget fra planeter i vort solsystem, inklusive Jorden. I tilfælde af opbrud fra systemet ville mennesker på vor planet komme til at lide, med mindre vi begynder at bygge vore egne rumfartøjer. Hvis de får tid og ekstra skibe til at hjælpe os, vil de gøre det, men det er tvivlsomt, om de kan, for de må transportere deres egne først, og det omfatter en totalsum på 141 milliarder mennesker. Jorden har næsten tre milliarder, og det giver et samlet tal på 144 milliarder mennesker i vort solsystem. Og så har jeg endda ikke regnet med transporten af ejendele, så det ser ud til at blive et stort job, når det foreligger.

Ingen ved hvornår, men det vil komme før eller senere. Man understregede vigtigheden af, at vi bygger rumskibe, hvilket de nu hjælper os med.

Det blev understreget, at jordboerne er ved at miste deres ansvarsfølelse, og med mindre de vågner i tide, vil de ødelægge sig selv. At de nuværende atomeksplosioner går i den forkerte retning, og hvis disse eksperimenter ikke standser, vil de eneste resultater blive en tabt civilisation. Strålingen påvirker og forstyrrer forholdene i det kosmiske rum, som engang var så fredelige. Det er som storme, der forstyrrer et ocean. Dette påvirker endog deres planeter og kan medvirke til at forstyrre hele systemet og få det til at nedbrydes hurtigere. Naturlige kræfter er blevet perverteret og virker imod de fredelige kosmiske forhold. Hvis de nuværende eksperimenter fortsætter, vil tornadoer, jordskælv og usædvanligt vejr hærge jorden.

Disse eksperimenter ødelægger balancen i alle naturens love, efter hvilke elementerne engang rettede sig og frembragte uskadelige virkninger. Ifølge rumfolkene er det en meget ubehagelig situation; vi skaber et helvede for os selv, hvor vi kunne have det modsatte.

Nogle af planeterne i vort system har gennemgået dette i begyndelsen, da de fandt den samme kraft, men da de hurtigt forstod, at det kunne ødelægge dem, brugte de kraften til menneskehedens gavn i stedet for til dens udslettelse. Resultatet er blevet, at de har benyttet denne energi til at skabe en sand himmel for sig selv. Vi kunne gøre det samme.

Den 30. anvendte man tre timer om formiddagen og tre om eftermiddagen til at oplyse os om den Kosmiske plan eller mening, hvorom jeg måske får lov at tale senere, for under disse møder blev et instrument placeret på hovedet af repræsentanten for Mars og mig selv. De vidste, at vi ikke ville kunne huske alt, hvad der blev sagt, og på denne måde prægede de oplysningerne på vore hjerne-celler.

Når tiden er inde for deres åbenbarelse, vil vi være i stand til at huske, hvad der blev sagt, fordi indtrykkene vil blive aktiveret og være så friske, som da de blev givet. Med andre ord: jeg er nu en båndoptager, og indtrykkene vil blive der altid, ligesom de gør på et stålbånd. Instrumentet gav mig en meget, meget mærkelig fornemmelse, ligesom mange nåle, der stak i hver af mine hjerneceller. Brugen af dette instrument og det faktum, at vi gjorde turen så hurtigt, forstyrrede min ligevægt, da mit legeme ikke var vant til det. Jeg fik behandling, som fik mig til at føle mig meget mere normal. Behandlingen blev udført af en frekvensmaskine, som afbalancerede cellerne såvel som mit legemes energi.

Rumfolkene her (på Jorden) havde ingen maskine, ej heller var der nogen, som kunne hjælpe mig (da jeg kom hjem), så jeg måtte gøre det selv, og det er ikke let. Det er sværere, end nogen forestiller sig, at tilpasse sig jordiske forhold efter en sådan rejse. Jeg ønsker ikke en til af samme slags, og jeg ønsker afgjort ikke at bringe dette legeme til en anden planet for at leve videre. Det er meget lettere at blive født der og vokse op i det miljø.

Jeg blev bedt om at bringe et budskab til en embedsmand ved vor regering, hvorfor jeg foretog rejsen til Washington DC.