.

I stenalderen brugte man at male på klippevægge i huler. Og mange steder i verden er der fundet sådanne malerier, som vidner om en ukendt teknologi, der ikke står mål med stenalder menneskets formåen, men som kan føre tankerne hen på besøg udefra. Her vises et par enkelte eksempler:
Denne hule-tegning er fundet af den franske forsker, Henri Lhote, i en hule i Tassili-bjergene i Nordafrika i 1950'erne. Her ses tydeligt et væsen i rumdragt og med antenner på hovedet. Over ham ses et tallerken-formet objekt.

Professor Araujo fandt i 1957 en hule i Varzelandia i Brasilien, hvori der var over 100 interessante klippetegninger.

På denne klippe er der et aftryk af et typisk tallerkenformet objekt!

Dette billede viser et relief, der befinder sig i Abydos templet i Ægypten. Det er flere tusinder år gammelt.

Forstørrelse af Abidos relief. Der er stor lighed til vor tids helikoptere og fly!
Dette relief er fra Guldminerne ved Kush (Nubia) i Ægypten. I den gule indramning ses en afbildning af, hvad der får én til at tænke på nutidens raketter.

Denne over 5000 år gamle japanske Dogu-stauette bærer astronauthjelm med store briller. Men briller var ukendt i japansk stenalder.
En anden mange tusinde år gammel Dogu-statuette fra Japan med tydelige relationer til rumfart.

I 1929 fandt en gruppe historikere det halve af et søkort i Topkapu paladset i Istanbul på en støvet hylde endnu sammenrullet og tegnet på et gazelleskind. Kortet skal være tegnet af en tyrkisk admiral, Piri Reis, i 1513 angiveligt ud fra ukendte oplysninger, måske andre ældre kort.
Indholdet af kortet var forbløffende: det fokuserede på Afrikas vestkyst, Sydamerikas østkyst og Antarktis nordkyst. Det mest lamslående er, at Antarktis var forblevet uopdaget indtil 1818, men dets nordlige kystlinie, perfekt detailleret, var vist på dette kort tegnet i 1513!
Det viser landmasser, som eksisterer under Antarktis' iskap (og Grønland), hvilket kun var synligt før 4000 f.Kr.
Længdegrader kunne man ikke udregne nøjagtigt før 1770, da John Harrison introducerede sit kronometer nr. 4. Dog har Piri Reis kortet korrekte og præcise relative længdegrader.