Bladet UFO KONTAKT er et dansk tidsskrift (i A5 format), der publicerer vigtige informationer vedrørende kontakten mellem civilisationen her på Jorden og besøgende civilisationer fra det ydre rum.

Artiklerne i bladet er dels hentet fra internationale forskningsgrupper og dels selvproduceret.

Bladet UFO KONTAKT er et upolitisk, usekterisk tidsskrift - der ikke er baseret på nogen enkelt religion, og ikke udsendes med økonomisk vinding for øje.

Redaktionen tilstræber, at bladets stof skal være  både aktuelt, oplysende og varieret, så alle læsere vil kunne få udbytte af det. Vi er klar over, at læserkredsen er "broget" - mht. alder, viden, interesse og forståelse af UFO-sagens mange aspekter; men vi håber, at alle kan mødes i samarbejdet på at søge sandheden bag de mange forvirrende oplysninger og meninger der gennem tiderne er bragt os og stadig fremkommer.

Redaktionen hæfter ikke nødvendigvis for alle meninger som fremsættes i artikler optagne udefra.

Bladet kan bestilles hos en af nedennævnte.

Redaktionen:

Ansvarshavende redaktør
Ole Christensen
Uglekær 25
DK-6200 Aabenraa
Tlf: 74 62 75 17
Morten Grønbech
Carl Plougs Vej 8, 5. tv.
DK-1913 Frederiksberg C
Tlf.: 33 24 49 46
Kirsten-Elisabeth Nielsen
Østerbrogade 17, 1.
DK-5600 Middelfart
Tlf.: 41 82 75 17