.


ufostyrt.jpg (21827 bytes)Siden begyndelsen på 2. Verdenskrig har der fundet flere episoder sted, hvor udenjordiske fartøjer er styrtet ned og bjærget af militær personnel. Den kendteste episode fandt sted d. 2. juli 1947 i nærheden af Roswell, New Mexico, USA. Denne hændelse kom på forsiderne, men straks derefter med håndhævet magt forbudt oplyst til offentligheden af militæret. Vha. bortforklaringer lykkedes det militæret at stoppe interessen for hændelsen, indtil loven om offentlighed i forvaltningen i USA i 70'erne, gjorde det muligt at studere hemmeligt stemplede dokumenter, som var mere end 20 år gamle.


Nedstyrtninger er stadig aktuelle i dag, hvor militæret aktivt benytter sig af en form for partikelstrålevåben til nedskydning af udenjordiske fartøjer.

I det følgende er omtalt nogle hemmeligt stemplede dokumenter, der stammer fra 40'erne. Yderligere oplysninger kan hentes på majesticdocuments hjemmesiden og i IGAP bogen "UFO - myte eller kulturchok?" er der nedfældet masser af vidneberetninger og andre relevante dokumenter. Læs evt. også artiklen om Dr. Michael Wolf.


Memorandum til George Marshall fra FDR (Forbundsforsvars regionen), 27/2/1942
Dette memo kæder UFO styrt sammen med luftraiden over Los Angeles i 1942, eftersom denne fandt sted kun tre dage tidligere. Det hentyder til "atomare hemmeligheder erfaret efter studier af himmelske indretninger", og det autoriserer "Dr. Bush til at gå videre med projektet uden yderligere forsinkelse". Hentydningen til "det nye vidunder" er, så vidt vi véd, en unik vending på den tid (det amerikanske flyvevåben døbte fænomenet UFO i 1948).


George C. Marshall til Franklin D. Roosevelt, 5. marts 1942
Den 5. marts 1942 skriver George C. Marshall et tophemmeligt memorandum til præsidenten, hvori erklæres: "med hensyn til luftraiden over Los Angeles erfarede hærstyrke G2, at kontreadmiral Anderson ... opsamlede et uidentificeret luftfartøj ud for den californiske kyst .. uden at det var muligt at fremkomme med en naturlig forklaring. Dette hovedkvarter er kommet til den afgørelse, at det mystiske luftfartøj faktisk ikke er af jordisk oprindelse, og ifølge hemmelige efterretningskilder efter al sandsynlighed er af interplanetarisk oprindelse." Marshall fortsætter med at erklære: "Som følge heraf har jeg givet G2 ordre til at oprette en speciel efterretningstjeneste til yderligere at undersøge fænomenet og til at indberette enhver signifikant forbindelse mellem nylige hændelser og de, der indsamles af lederen for kontoret til koordinering af oplysninger." Memorandaet bærer de korrekte arkivnumre for Office of Chief of Staff (OCS) og har senere fået tilføjet ordene "Interplanetary Phenomenon Unit" (IPU) med en anden skrivemaskine. Det er logisk at antage, at dette er den ordre, der oprettede IPU.


Franklin D. Roosevelt memorandum om ikke-jordisk videnskab og teknologi, 22/2/1944
Den 22. februar 1944 skriver Franklin D. Roosevelt et dobbelt tophemmeligt memo på det Hvide Hus' brevpapir til "The special committee on non-terrestrial science and technology". Både titlen og indholdet hentyder tydeligt nok til udenjordisk liv, titlen bruger ordet "ikke-jordisk" og indholdet taler om "at forlige os med den realitet, at vor planet ikke er den eneste med intelligent liv i universet" Det er værd at bemærke, at de sidste fire ord er præcis titlen på den bog, som Carl Sagan skrev sammen med den sovjetiske videnskabsmand Shklovsky. Det er tydeligt nok, at situationen var den, at vi da havde opsamlet mindst ét fartøj og var blevet klar over den rigdom af teknologi, der var lige til at samle op. Den "særlige komité for ikke-jordisk videnskab og teknologi" havde øjensynligt i nogen tid været i arbejde for at definere en klar handlingsplan. Formodentlig havde dr. Bush forelagt et forslag fra komiteen om oprettelsen af et aggressivt og separat program, så man kunne anvende "ikke-jordisk know-how" på krigsprogrammerne; men FDR  mente, det ville true atombombe programmet. Derfor undlader han omhyggeligt at sige "nej", men siger, at vi "vil drage enhver fordel af sådanne vidundere, der er kommet til os", efter at vi har vundet krigen.


Oppenheimer-Einstein udkastet, juni 1947
Dokumentet er på seks sider og har overskriften "Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies" (Forbindelser med beboere på himmellegemer). Dette er det første dokument, der bruger betegnelsen Extraterrestrial Biological Entities, eller EBE'er (Udenjordiske biologiske enheder/væsener). Dokumentet siger, at tilstedeværelsen af uidentificerede rumfartøjer er accepteret som en kendsgerning af militæret - og dette er dateret juni 1947. Det beskæftiger sig med de emner, som man ville forvente, at kompetente videnskabsmænd ville beskæftige sig med - dvs. hvor kommer de fra, hvad siger loven herom, hvad bør vi gøre, og hvorfor er de her?


Interplanetary Phenomenon Unit Field Order, 4/7/1947
Denne ordre på kun én side giver den kommanderende officer ordre om at bringe et hold efterretningsfolk til stedet for UFO styrtet og rapportere til G2 (efterretningsafdelingen) på Condron Field, New Mexico - og det er naturligvis Roswell, det drejer sig om. Officeren skal medbringe en officer uden portefølje, en ingeniør i aeronautik, en videnskabsmand, en sikkerhedsofficer og en læge samt fremlægge en rapport den 28. juli 1947.


Brev fra Vannevar Bush til præsident Truman, 5. juli 1947
Den 5. juli 1947, muligvis som følge af begivenhederne i New Mexico, skriver Vannevar Bush et memorandum til Truman og rekapitulerer status fra de tidligere undersøgelser. Som en øjensynlig opfølgning fra FDR til Bush skrev FDR et andet brev i april 1944 og bad om anbefalinger vedrørende tre specielle punkter. Dette brev er så svaret fra Bush. Det formodes, at Top Secret/ Eyes Only Operation Majestic 12 klassifikationen blev tilføjet en senere dato. Brevet viser også et "OK" og en Harry Truman signatur. Dette brev er forsynet med det kendte autentiske "originale" stempel, og det blev sandsynligvis lavet af en skrivemaskine på grund af den ensartede afstand mellem bogstaverne. Bush opregner FDR spørgsmålene, nævner assistance af ærværdige komiteer, hentyder til de "mange møder siden denne sommers begivenheder", vedlægger de fuldstændige rapporter og foreslår en "enkel mekanisme til at føre de forskellige komiteers anbefalinger ud i livet". Datoen på brevet, den 5. juli, faldt naturligvis sammen med opsamlingerne i New Mexico på den tid. Harry Trumans "OK" kan have været profetisk.


Direktiv til general Twining fra Eisenhower, 8/7/1947
Den 8. juli underskrev Eisenhower en autorisation til general Nathan Twining, lederen af luftmateriel kommandoen gående ud på, at han skulle tage til White Sand for at "... foretage en vurdering af de rapporterede uidentificerede objekter, der forvares dér." Twinings flyve logbog viser, at han fløj dertil den syvende.


Pressemeddelelse d. 8. juli 1947
Den 8. juli 1947 udsendte presseofficeren på Roswell flyvestation, Walter Haut, følgende pressemeddelelse:
De mange rygter om flyvende tallerkener blev i går bekræftet, da ottende luftstyrkes 509ende bombeeskadrilles efteretningstjeneste i samarbejde med en af de lokale kvægavlere og sheriffen i Chaves County var så heldig at komme i besiddelse af en flyvende tallerken.
Det flyvende objekt landede på en ranch i nærheden af Roswell engang i sidste uge.
Da kvægavleren ikke havde telefon, opmagasinerede han tallerkenen, indtil han kunne kontakte sheriffens kontor, der derfter underrettede major Jesse A. Marcel fra 509endes efterretningstjeneste.
Der blev straks skredet til handling, og tallerkenen blev hentet hos kvægavleren.
Den blev besigtiget på Roswell flyvebase og dernæst af major Marcel udlånt til højere militære instanser.

I 1979 erklærede brigadegeneral DuBose, at da han i 1947 var oberst og general Rameys adjudant, blev der modtaget ordre om at sende materialet fra Roswell direkte til Wright-Patterson Field med særligt fly.


Havarirapport fremsendt af Twining til hovedkvarteret, 16/7/1947
Denne tre siders bureaukratiske rapport giver os de første glimt af generalløjtnant Nathan F. Twinings havarirapport, der oprindeligt blev gengivet i Leonard Stringfields (nu afdød) statusrapport nr. 7, 1994. Twining beskriver øjensynligt i detaljer det indre af en flyvende skive - alt lige fra skrivemaskinetastlignende taster, der kontrollerer fremdrivningskraften til et 35 fod langt doughnut formet [som en bolle med hul i midten] én tomme tykt rør inde i fartøjet, fyldt med en klar substans. Betydningen og sammensætningen af det tekniske indhold er ikke blevet evalueret, selv om det står klart, at skriften stemmer ens med den, der var gældende i 1947.


CWO Marvrau memo til den kommanderende general for hærens flyvevåben, 12/8/1947
Dette én sides memo diskuterer kontrollen med fortrolige data, der blev anvendt til såvel atomaktiviteter som udenjordiske aktiviteter, der stammede fra New Mexico begivenhederne. Cathwheel, den formodede kilde til mange af disse nye dokumenter, skrev nederst på dokumentet: "SAC ønskede at holde noget AAF personel væk fra adgang til udgående budskaber fra Roswell AAF til SAC hovedkvarteret, som kunne identificere AAF personel, der var ansvarligt for transport af klassificeret materiale til Wright Field, samt personel ansvarligt for bortskaffelse af de vrag og lig, der blev fundet i nærheden af Socorro og Corona i New Mexico.