Robert Salas, oberstløjtnant ved USAF.


Mit navn er Robert Salas. Modsat hvad der står på skiltet var jeg ikke oberstløjtnant i Luftforsvaret. Jeg var i aktiv tjeneste i Luftforsvaret indtil 1971, efter at jeg havde taget eksamen fra Luftforsvarets Akademi i 1964, og forlod det som kaptajn.

I marts 1967 var jeg udstationeret ved Malstrum AFB, Montana, som officer ved missilopsendelser. Minuteman missiler.

Tidligt om morgenen den 16. marts 1967 fik jeg et opkald fra min hovedvagt ovenpå. Vi havde cirka seks, såvidt jeg husker seks menige. Jeg var nedenunder, 60 fod (ca. 20 meter) under jorden i en kapsel, beskæftiget med at overvåge og kontrollere 10 atomkernehoved minuteman missiler.

Jeg fik et opkald den morgen om, at man netop da observerede mærkelige lys som fløj på himlen. Jeg ignorerede det opkald og beordrede dem til at ringe mig op, når noget mere betydningsfuldt viste sig. Vi havde et meget professionelt forhold til vore sikkerhedsvagter. De var ikke tilbøjelige til, skal vi sige, at lave practical jokes eller lignende. Dette var virkelig seriøst. Jeg fik et efterfølgende opkald, og denne gang var vagtens stemme mere indtrængende. Tydeligt nok meget bange fortalte han, at der svævede et lyst, glødende rødt objekt udenfor den forreste port. Det var ovalformet. Han havde alle de andre vagter derude med deres våben trukket og ville gerne have mine instruktioner.

Jeg beordrede ham, såvidt jeg husker, til at sikre området. En af de andre vagter blev såret, ikke af UFOet, men han skar sin hånd på et hegn.

Kort efter dette opkald vækkede jeg min kommanderende, som havde fri, Fred Mywald, nu pensioneret oberst. Jeg fortalte ham om telefonopkaldene. Mens jeg fortalte ham om opringningerne begyndte mine våben at gå ned, det ene efter det andet. De gik ind i en ufyrbar tilstand - ude af stand til opsendelse.

Vi mistede et sted mellem seks og otte våben den morgen indenfor minutter, hvor vi fik det andet telefonopkald om et UFO der svævede udenfor vor forreste port.

Samme morgen, efter at have rapporteret det til Command Post, blev vi informeret om, at en begivenhed meget lig denne havde fundet sted ved ECHO Flight - jeg var ved OSCAR Flight - de mistede alle deres 10 våben under meget lignende omstændigheder, hvor UFOer blev iagttaget over opsendelses faciliteter.

De havde vedligeholdelses- og sikkerhedsgrupper ude, som havde tilbragt natten derude, og de rapporterede om UFOer over de steder. Den komanderende for den flyvning var Earl Carlson, han tog også sin afsked som kaptajn; og vicekommanderende var Walt Feagle, som blev pensioneret som oberst-løjtnant.

Vi har de vidner. De navne, jeg netop nævnte, har talt om denne begivenhed før, og de vil støtte denne historie. Vi har også dokumentation, som jeg modtog gennem FOA (Freedom of Information) anmodninger fra Luftforsvaret, som skitserer ECHO Flight tilfældet, og inkluderet i den dokumentation en reference til UFOer. Vi har telexer, der dækker dette tilfælde, og i én telex hedder det: "Den kendsgerning, at ingen påviselig grund kan gives for tabet af 10 missiler, er grund til alvorlig bekymring i dette hovedkvarter."
Dette var fra SAC (Strategic Air Command) Hovedkvarter. Så vi har de telexer og jeg har omkring 12 vidner, som vil bekræfte dele af denne beretning, inklusive en mand, som undersøgte begivenheden bagefter for Luftforsvaret... og også en anden vagt, som var vidne til UFOet i den samme periode, og en anden officer, som blev pensioneret som oberst, som havde andre rapporter om UFOer.

Bortset fra det, har jeg hele rapporten om et meget lignende tilfælde som skete i North Dakota i august 1966. På samme måde blev UFOer set over missil siloer og også en UFO begivenhed, som blev undersøgt af Luftforsvaret øjeblikkeligt efter vort tilfælde, indenfor en uge. Jeg er villig til at vidne om sandheden om alle disse emner, jeg har talt om, foran Kongressen, under ed.