Steven Lovekin, Brigadegeneral, Army National Guard Reserve.


Brigadegeneral Lovekin gik ind i militæret i 1958. I 1959 meldte han sig til White House Army Signaling Agency og tjente under præsident Eisenhower og dernæst under præsident Kennedy med en mere end tophemmelig klarering. Han var bekendt med Projekt Blue Book og fortalte hvordan det projekt dokumenterede højt videnskabelige og specielle UFO tilfælde fra meget pålidelige kilder. De gennemgik fotos taget af Air Force piloter, Marine Air Corps piloter og nogle ukendte piloter og mangfoldige rapporter fra radar locks-ons. Han fik også forevist en stump metal taget fra Roswell nedstyrtningen. Mens han arbejdede under præsident Eisenhower, opdagede han, at Eisenhower var stærkt interesseret i UFOer, men at Eisenhower måtte se i øjnene, at han havde mistet kontrollen med sagen.

 Steven Lovekin beretter:

… Det, de prøvede at sige, var: ”Se, vi har dette fysiske bevis, som passer med det, De har set i Bluebook; vi har nu kunnet få fingre i dette materiale og vise Dem det”, og det er, hvad han gjorde. Han fortsatte med at forklare, at dette var materialet, som stammede fra nedstyrtningen i New Mexico i 1947 af et udenjordisk fartøj og det var omsider behandlet… Han beskrev ikke, hvad ligene lignede, selvom de diskuterede den kendsgerning, at der var lig, lig af udenjordiske…

Det blev sagt os, at hvis man ønskede at ødelægge sin karriere, ville den hurtigste måde være at tale om UFOer…

Vi så en masse UFO billeder. Nogle af de billeder, jeg så, synes jeg måske var en lille smule bedre end dem, vi ser i dag. Disse billeder af UFOer var taget af Air Force piloter…

Jeg ville anslå, at der måske var mellem 200 og 300 sager om radar lock-on. Det er derfor, de sager var dér – fordi de var autentiske…

Men der skete det, at Eisenhower blev svigtet. Uden at vide det mistede han kontrollen med, hvad der skete med hele UFO situationen. I sin sidste tale til befolkningen tror jeg, han fortalte os, at det militære industrikompleks ville dolke én i ryggen, hvis man ikke var fuldstændig på vagt. Og jeg tror, han følte, han ikke selv havde været på vagt. At han følte, han havde tiltro til for mange mennesker. Og Eisenhower var et tillidsfuldt menneske. Han var et godt menneske. Og jeg tror, han så i øjnene, at pludselig var denne sag ved at blive kontrolleret af selskaber, som meget vel kunne handle til skade for landet.

Denne frustration fortsatte så vidst jeg husker i månedsvis. Han indså, at han var ved at miste kontrollen med UFO sagen og at fænomenet eller hvad det end var, vi stod overfor, ikke ville komme i de bedste hænder. Så vidt jeg husker, var det dét udtryk, der blev brugt: ”det vil ikke komme i de bedste hænder.” Der var virkelig bekymmring. Og sådan har det vist sig at være.

Det er blevet drøftet med mig ved utallige lejligheder, hvad der kunne hænde mig militært, hvis jeg diskuterede dette. Jeg ville sige, at regeringen har ødelagt lige så meget ved at håndhæve hemmeligholdelse gennem anbringelse af simpel frygt som de har gjort med alt muligt andet vedrørende det moderne menneskes hukommelse. Jeg tror virkelig, de har ødelagt noget.

En ældre officer diskuterede med mig, hvad der eventuelt kunne ske, hvis der kom en afsløring. Han talte om at blive slettet, og jeg sagde: ”Mand, hvad mener du med slettet?” Og han sagde: ”Jo, du vil blive udraderet – forsvinde.” Og jeg sagde: ”Hvordan ved du alt dette?” Og han sagde: ”Jeg ved det. Sådanne trusler er fremkommet og er blevet ført ud i livet. De trusler startede helt tilbage i 1947. Hærens Luftforsvar fik fuldstændig frie hænder til at håndtere dette. Dette er den største sikkerhedssituation, dette land nogensinde har haft med at gøre, og der har været nogle udraderinger. ..”

Jeg er ligeglad med, hvad slags menneske, man er. Jeg er ligeglad med, hvor stærk eller modig, man er. Det ville være en ganske forfærdelig situation ud fra, hvad Matt (denne ældre officer) sagde: ”De vil ikke kun  gå efter dig. De vil gå efter din familie.” Det var hans ord. Så jeg kan kun sige, at grunden til, de har klaret at hemmeligholde det så længe, er konstant frygt. De er meget kræsne med måden, de trækker nogen frem for at statuere et eksempel på. Og jeg ved, det har været gjort…

Jeg ser det sådan: når man udspreder løgn og frygt for sandheden, bringer man sig selv i en meget sårbar position…

Og man kan ikke skabe noget positivt gennem frygt. Frygt degenerer blot den menneskelige sjæl og den menneskelige psyke, den menneskelige bevidsthed, om man vil.

Jeg tror, hemmeligholdelse har været håndhævet, fordi afsløringer fuldstændig ville ødelægge en økonomi, som var konstrueret af visse kapitalister i dette land for længe, længe siden, så de kunne opretholde sig selv og deres selskaber herfra og til evigheden. Jeg tror, olieindustrien har en speciel interesse i at bevare sin position dér, hvor den er, ligegyldigt hvilken form for forurening eller katastrofale sideeffekter, der må være have været og fortsat dukker op.

Jeg tror, at det, vi har med at gøre, er visse elektromagnetiske opfindelser, som er drevet af kilder, vi ikke helt forstår endnu – nuvel, vi gør bestemt ikke reklame for dem på nogen måde. Men disse opfindelser ville skabe fri energi. Og fri energi ville være noget, selskaber bliver grebet af panik over. Jeg tror, denne regering er grebet af panik over det…

Men vi vil med tiden være nødt til at dele denne information , som vil tillade os at få fri energi. Regeringen er klar over dette. Det er dumt af dem, at forsøge at få resten af os til at se ud som tåber og sige, at dette ikke kan ske. Forstår De: det kan ske.

Spørgsmålet var: ”Hørte jeg, at vi nogensinde havde opsamlet signaler, som ikke kunne identificeres eller, hvis de kunne identificeres, kom ind fra fremmede fartøjer, som måske har holdt os under opsyn?” Ja, det gjorde jeg. Jeg hørte det fra mindst fem eller seks rapporter, som blev behandlet i Bluebook. Faktisk er adskillige af rapporterne kommet ind via piloters radioer…