Hvorfor bliver Jorden besøgt udefra

Af George Adamski

For fremskredne civilisationer i universet og i vort eget solsystem er det helt naturligt at rejse i rummet for at holde sig underrettet om, hvad der foregår på andre planeter. Gennem udveksling af oplysninger lærer de til stadighed mere om universet.

Gennem denne udveksling er de klar over de naturforandringer, der finder sted på de forskellige planeter i systemet. De véd. at planeten Jorden står umiddelbart foran en forandring, et polskifte, men de ved ikke præcis, hvornår det vil indtræffe, eller om det vil blive et partielt eller et fuldstændigt skifte. De er interesserede i at observere de forandringer, der finder sted på planeten, og hvis der skulle komme et fuldstændigt skifte, vil de yde bistand, på hvad måde de kan. I adskillige år har jeg nu sagt, at der lever mange af deres folk iblandt os, og jeg er blevet spurgt hundredevis af gange: "Hvad laver de her?" En af grundene til at de er her, er, at mange af dem er i konstant forbindelse med deres hjemlige planet, som bliver underrettet om de forandringer, vor Jord gennemgår.

Rumfartøjer fra Mars og Venus, og nogle fra Saturn og Jupiter holder konstant vagt på vor himmel og optegner gennem deres instrumenter forandringerne i de magnetiske kraftlinier i vor atnuosfære eg fra vor planets indre. På deres hjem-planeter har de kurver, der er blevet lavet, når lignende forandringer har fundet sted på andre planeter, og ved at sammenligne deres målinger med disse diagrammer, er de i stand til at konstatere netop, hvad der foregår inde i jordkuglen.

Vore videnskabsmænd er kommet på sporet af forandringerne gennem det Internationale Geofysiske År’s observationer i 1957/58, og har fundet det nødvendigt at forlænge deres undersøgelser, for forandringerne skete så hurtige, at tilstandene allerede havde forandret sig, før man kunne sammenligne og optegne målingerne.

Vore naboers komme fra de andre planeter er ikke bare til underholdning for jordboerne, og ej heller for at starte en religion, for de er ikke guder. Ikke mere end vore videnskabsmænd, som er blevet sendt til fremmede afsides steder for at gøre observationer der for det Internationale Geofysiske År, skulle være sendt dertil med det formål at frelse indbyggerne. Men vore naboer er villige til at dele deres viden med os, hvis vi er villige til at yde vor andel. De ved, at vort livssyn er baseret på falske forudsætninger, og at vor nuværende holdning og handlemåde vil føre til selvudslettelse.

Deres program er enormt i sit perspektiv, og planen er godt lagt. De fordømmer os ikke for vor vantro, idet de ved, at med tiden vil hele dette fantasi-dilemma automatisk medføre sin egen død. De véd, at Jordens folk vil lære at bruge deres hjerner til at tænke klart og realistisk, og at mystik vil blive fortrængt af forståelse og naturlove.

Læs mere herom i solsystemets tilstand.