.


Det er markant indenfor UFO-sagen, at de fleste UFO-rapporter kommer fra det amerkanske kontinent. Dette skyldes naturligvis, at det var i USA, det hele startede, og inden Rusland og Europa og resten af verden blev berørt af det på samme måde, var USA dybt involveret.

UFO'ernes operationsmønster er det samme over hele Jorden - men - med en særlig vægt på interessen for militære og videnskabelige anlæg.

Her følger nogle udtalelser fra kompetente personer/instanser og nederst på siden er en række links til vigtige vidner, der står offentligt frem med deres beretninger.


I 1946 meddelte den amerikanske efterretningstjeneste ATIC til det amerkanske forsvarsministerium, at:
- Flyvende tallerkener er intelligent kontrollerede.
- Flyvende tallerkener er ikke fra Jorden.
- Flyvende tallerkener er ikke fjendtlige.

TwiningI en tidligere hemmelig rapport, som nu er tilgængelig, sendt fra general Nathan Twining til den kommanderende general i flyvevåbnet, dateret den 23. september 1947, skriver han, at flyvende tallerkener er en realitet og ikke fantasi eller opdigt:
a) De rapportere fænomener er virkelige og ikke fantasi eller fiktion.
b) Der er objekter af form som en skive og af en så mærkbar størrelse, at de fremtræder som store intelligent fremstillede fartøjer.
c) Der er den mulighed, at nogle af hændelserne kan skyldes naturlige fænomener, sådan som meteorer.
d) De rapporterede manøvre egenskaber, så som ekstreme stigehastigheder og reaktioner, der må betragtes som undvigemanøvrer, når de opdages eller kontaktes af venlige fly og radar, støtter den anskuelse, at nogle af disse objekter er styret enten manuelt, automatisk eller er fjernstyrede.

Den 28. april 1948 afleverede det amerikanske statsministerium en rapport til den fælles militære stab, hvori der bl.a. stod: "Fra tid til anden har nogle tallerkenlignende projektiler udvist manøvrer, der indikerer, at de er intelligent kontrollerede og enten har piloter eller er radiostyrede. Disse objekters acceleration er højere, end hvad der er normalt. De er lydløse. Ved hjælp af specieller instrumenter er deres diameter blevet målt til at være mellem 30 og 50 meter."

MarshallDen amerikanske general George Marshall sagde i 50'erne, at USA's holdning til de flyvende tallerkener var, at de var bemandede rumskibe fra det ydre rum.

I Julen 1953 antydede general J. A. Samford fra Pentagon i USA, at landing af flyvende tallerkener var en mulighed.

En tidligere leder af den amerikanske flådes raketprogram, kontreadmiral Delmar Fahrney, beskrev grupper af flyvende skiver over en militær base i Californien: ”Den måde, de skiftede formation på, viste, at de var intelligent styret,” sagde han. ”De repræsenterer en vældig mængde teknologi, som vi er helt uvidende om.”

Chefen for den amerikanske forsvarsstab i Tokyo erklærede den 9. maj 1953: "I de sidste uger har flåde- og luftfarts-øjer, der opererer i Stillehavet, set mærkelige objekter ved adskillige lejligheder - objekter, som almindeligvis omtales som flyvende tallerkener. Deres ruter og mulige hjemlige base kunne bestemmes. I nærheden af øen Tinian blev et af objekterne ramt af et amerikansk fly og faldt ned i oceanet."

DowdingLord Dowding, den britiske Air Chief Marchall udtalte i 1954: "Mere end 10.000 observationer er blevet rapporteret, størstedelen kan ikke forklares videnskabeligt, f.eks. at de er hallucinationer, effekter af lys-brydninger, meteorer, hjul der falder af flyvemaskiner og andet... De er blevet sporet på radarskærme... og de målte hastigheder har været så høje som 9000 mph (15.000 km/t)... Jeg er overbevist om, at disse objekter eksisterer og at de ikke er fabrikeret af nogen nation på Jorden. Jeg kan derfor ikke se noget alternativ til at akceptere teorien om, at de kommer fra en udenjordisk base..."

BraunWerner von Braun sagde i 1959: "Vi står overfor stærkere kræfter end vi oprindeligt troede, som opererer fra en ukendt base. Jeg kan ikke sige mere lige nu. Vi nærmer os en kontakt med disse kræfter. Om seks til ni måneder vil vi være i stand til at sige mere."

ChidlawUnder et interview i 1977 fortalte US general Benjamin Chidlaw, leder af det kontinentale luftforsvars kommission: "Vi har stabler af rapporter om flyvende tallerkener. Vi tager dem alvorligt i betragtning af, at vi har mistet mange mænd og fly i forsøget på at tvinge dem ned."

U.ThantI 1967 sagde FN's generalsekretær U. Thant: "Jeg anser UFO'erne for at være det vigtigste problem, De Forenende Nationer står overfor, næst efter Vietnam krigen."

CarterDa Voyager rumskibet blev sendt af sted den 20. september 1977, medbragte det et budskab fra præsident Jimmy Carter, som bl.a. sagde: ”Vi er et samfund på 240 millioner mennesker ud af den befolkning på over 4 milliarder, som befolker planeten Jorden. Vi er endnu inddelt i lande og stater; men disse vil snart blive til en enkelt, global civilisation … Dette er en gave fra en lille, fjern verden, et minde om vore lyde, vore tanker og vore følelser. Vi prøver at overleve vor tid, så vi kan leve ind i jeres. Vi håber, at vi en dag, når vi har bragt orden i det, vi står for, kan blive medlemmer af de kosmiske civilisationers samfund. Disse optegnelser udtrykker vort håb og vor beslutning og vor gode vilje i et umådeligt og overvældende univers.”

McDivittAstronauten James McDivitt udtalte i 1980, at mens han var pilot ved USAF i 1951 observerede de i flere dage i træk grupper af metalliske, tallerken-formede fartøjer i stor højde over basen. De forsøgte at komme tættere på dem, men de ukendte fartøjer var i stand til at ændre retning hurtigere end vore jagere. McDivitt tror, at UFO'erne eksisterer og at disse uforklarlige tingester er fra en anden teknologisk og avanceret civilisation.


Over 400 vidner fra CIA, NSA, NRO, det amerikanske luftvåben, marinen og hæren, som alle er afdelinger af efterretningsvæsner og militæret, har officielt bekendt, at de har været indblandet i USA's sorte budgetter eller deltaget i skjulte projekter - altsammen noget der relaterer til UFO-sagen.

Fra det danske flyvevåben fremstår to kendte vidner, som er hhv. pens. major H.C. Petersen og pens. oberstløjtnant Kurt Abildskov.

Det er irrationelt ikke at acceptere vidneudsagn fra disse vidner. Læs nogle af disse vidners beretninger:

Pens. major H.C. Petersen fra det danske flyvevåben.
Pens. oberstløjtnant Kurt Abildskov fra det danske flyvevåben.
John Callahan, divissions chef FAA (USA's luftfartsvæsen).
Carol Rosin, missil forsvars rådgiver.
Donna Hare, Philco Ford Aerospace.
Merle Shane McDow, US Navy Atlantic Command.
Steven Lovekin, Brigadegeneral, Army National Guard Reserve.
Professor Robert Jacobs, løjtnant ved US Air Force.
Karl Wolfe, service tekniker, Langley Air Force Base.
Robert Salas, oberstløjtnant ved US Air Force.
Clifford Stone, sergent ved US Army.